Cennik

12 kwietnia, 2022

Miesięczny abonament już od 230,00 zł. za obsługę księgową

Realny koszt kalkulowany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od formy opodatkowania oraz od liczby dostarczonych dokumentów ( np. faktur zakupu, faktur sprzedaży, dowodów wewnętrznych )

W skład abonamentu księgowego wchodzi:

 • bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów ( telefon, e-mail, spotkanie )
 • księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym
 • sporządzanie struktury JPK_V7M, struktury JPK_V7K
 • sporządzania deklaracji VAT-UE
 • sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów na potrzeby JPK.
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia, Wartości Niematerialnych i Prawnych,
 • sporządzania miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
 • sporządzania miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,

Miesięczny abonament już od 35,00 zł. za obsługę kadrową jednego pracownika w skład którego wchodzi:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników z Ukrainy
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie kalkulacji kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych ( RMUA )
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

Podane ceny są cenami brutto.

W celu poznania konkretnej kwoty za usługę księgową zapraszam do indywidualnego kontaktu.

Nadal masz wątpliwości?

Skontaktuj się ze mną