ETAT CZY FIRMA

12 kwietnia, 2022

ETAT CZY FIRMA

SAMOZATRUDNIENIE – działasz na własny rachunekPrzede wszystkim powinieneś wiedzieć, że przechodząc na samozatrudnienie, zaczynasz działać na własny rachunek. Oznacza to, że sam będziesz decydował, w jakich godzinach pracujesz, dla ilu zleceniodawców itd. Będziesz swoim własnych szefem, ale na Tobie będzie też spoczywał obowiązek zagwarantowania źródeł dochodu (zdobywanie zleceń, utrzymywanie dobrych relacji z klientami). Jednocześnie, nie […]

RODO

RODO – przetwarzanie danych osobowych – PORADNIK Z tego poradnika dowiesz się:czym jest RODO,jakie nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają przedsiębiorcy,jakie zasady przetwarzania danych wynikają z RODO. DANE OSOBOWE WEDŁUG RODORODO dzieli dane osobowe na:zwykłe dane osobowe,szczególne dane osobowe (dawniej dane wrażliwe takie jak pochodzenie, przynależność regilijna, związkowa,dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne itp.). […]

Podatek za pracownika a właściwy urząd skarbowy

Odpowiedź: Zaliczki na podatek dochodowy za pracowników należy wpłacać na konto US właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. Kwestię tę reguluje art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik ma obowiązek przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po […]

Podatki 2018: Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT

Od 2018 r. podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3 i ust. 3f-3h ustawy o PIT, […]