Oferta

Oferuję kompleksowe usługi księgowe już od etapu rejestracji działalności.

Świadczę usługi księgowe w zakresie:

księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym dla:

 • Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych,
 • księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym na potrzeby Podatku od Towarów i Usług ( VAT )
 • sporządzania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
 • sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów na potrzeby JPK.
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia, Wartości Niematerialnych i Prawnych,
 • możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu "kilometrówka",
 • sporządzania miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
 • sporządzania miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
 • zamknięcia roku obrotowego ( sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego ).

Świadczę usługi kadrowo-płacowe w zakresie:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników z Ukrainy
 • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie kalkulacji kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych ( RMUA )
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

Świadczę inne usługi dodatkowe w zakresie:

 • sprawozdawczość statystyczna na potrzeby GUS
 • BEZPŁATNA pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,
 • wypełnianie zaświadczeń o dochodach,
 • sporządzanie i elektroniczne wysyłanie ( na życzenie klienta ) zeznań rocznych,

Świadczę usługi biurowe w zakresie:

 • wystawianie not korygujących,
 • wystawianie faktur,
 • sporządzanie faktury korygującej,
 • pisma do instytucji ( US, ZUS, inne ),
 • przeliczenia faktur zagranicznych,
 • pisma do komorników – odpowiedź ma zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia,